กฏกติกา

WWW.TBS.BET ขอใช้สิทธิ์ในการระงับและยกเลิกรายการเล่นที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากการใช้โปรแกรม Bots , Robot , IP เดียวกัน, โปรแกรมต่างๆและถือว่ารายการเล่นทุกรายการเป็นรายการเล่นที่ผิดปกติเป็นรายการเล่นโมฆะจะไม่คิดผลได้เสียในรายการบัญชีทุกกรณี

 

กฎกติกาข้อนี้ จะบังคับใช้อย่างเคร่งครัด กับบุคคลผู้ซึ่งใช้หรือพยายามใช้โปรแกรมเหล่านี้กับ WWW.TBS.BET เท่านั้นและยึดถือข้อมูลและดุลยพินิจของ WWW.TBS.BET เป็นสิทธิขาดในการตัดสิน

 

**หากทางบริษัทตรวจสอบพบผู้กระทำผิด โดยการใช้โปรแกรมช่วย หรือ ใช้ IP เดียวกันหลาย USER เพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ จากการเดิมพัน ทางบริษัทจะทำการยึดยอดเครดิต หรือ ยอดเงินทั้งหมดทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ tbetbkk